توت فرنگی گلخانه ای در تولید پارچه جنس مخمل مورد استفاده قرار می گیرد

تولید توت فرنگی گلخانه ای مستلزم توجه به اقدامات فرهنگی مانند تنوع، انتخاب، کنترل علف های هرز، کنترل سرمازدگی و حفاظت در زمستان است. دو سیستم تولید عمده در جهان وجود دارد.

اولین سیستم تپه سالانه است که از تخت های پلاستیکی برجسته استفاده می کند. دوم ردیف مات چند ساله است. سیستم ردیف‌های مات‌شده از دونده‌ها به‌عنوان جزء عملکرد اولیه استفاده می‌کند که در آن گیاهان اجازه دارند آزادانه دونده‌ها را به ردیف‌های باریک شلیک کنند.

سیستم تپه به تاج ها به عنوان جزء اصلی عملکرد متکی است. در این سیستم، هر دونده ای که تشکیل شود حذف می شود. ردیف های دکلی چند ساله از ارقام روز کوتاه در اقلیم هایی با تابستان های کوتاه و زمستان های سرد استفاده می کنند.

سیستم تپه سالانه عمدتاً در مناطقی استفاده می شود که زمستان های معتدل و تابستان های گرم یا معتدل دارند. توت فرنگی توسط برنامه های اصلاح خصوصی و دولتی توسعه یافته است.

برنامه‌های خصوصی برای تولیدکنندگان خارج از گروه خصوصی انواعی را منتشر نمی‌کنند و ممکن است نامی به آنها داده نشود. محبوبیت انواع عمومی به طور مکرر تغییر می کند، بنابراین یک گونه ممکن است برای مدت کوتاهی محبوب باشد قبل از اینکه با دیگری جایگزین شود.

همچنین، واریته ها در مناطق وسیع جغرافیایی به خوبی عمل نمی کنند. به طور معمول، گونه ها با منطقه ای که در آن توسعه یافته اند سازگار می شوند. توت فرنگی PH کمی اسیدی (pH 5.5 تا 6.5) را ترجیح می دهد، اما تا زمانی که زهکشی هوا و آب کافی باشد، به خوبی با انواع مختلف خاک سازگار است.

کاشت توت فرنگی در خاک هایی که قبلاً با محصولات سولناس (گوجه فرنگی، سیب زمینی، فلفل، بادمجان) کاشته شده اند، توصیه نمی شود.

سایت هایی که اخیراً در چمن کاشته شده اند ممکن است حاوی دانه های سفید باشد که می تواند به ریشه های توت فرنگی آسیب برساند. توت فرنگی در ابتدای سال کاشت هر سال به کود نیتروژن نیاز دارد. نیتروژن برای رشد گیاه، تولید دونده و تشکیل جوانه میوه مهم است.